اسامی روستاهای آمل | آدرس دقیق + عکس

16 بهمن 1401
0 دیدگاه
خانه های روستایی در شهرستان آمل 3658456454351

همگی ما به خوبی می‌دانیم که روستاهای آمل از زیباترین جاذبه‌های دیدنی در منطقه شمالی کشور به شمار می‌آیند. اما اینکه بخواهیم تنها زیبایی‌های این روستاها را بیان کنیم، کمی نادرست خواهد بود. استان مازندران با سرسبزی‌ها و طبیعت دل‌نشینش، به عنوان یک استان بکر و دلپذیر، چشم‌نواز و دل‌بسته شناخته می‌شود. بدون شک، روستاهای آمل به تنهایی می‌توانند بهترین مقصد برای سفرهای مسافران باشند. اما آیا با روستاهای شهرستان آمل آشنایی دارید؟ در این قسمت، قصد داریم به بررسی و معرفی زیباترین روستاهای آمل بپردازیم. اگر شما نیز قصد دارید به استان مازندران سفر کنید و از طبیعت و جاذبه‌های این منطقه بهره‌برداری کنید، پیشنهاد می‌شود تا انتها با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: جاذبه های دیدنی آمل

شهر سرسبز با پوشش گیاهی آمل 35146584654165140
سبزینگی و درخشش پوشش گیاهی شهرستان آمل

روستاهای آمل به همراه آدرس

 1. روستای آب اسک_ (آدرس روی نقشه)
 2. روستای آب‌بخشان_ (آدرس روی نقشه)
 3. روستای آب‌سرفت_ (آدرس روی نقشه)
 4. روستای آبگرم (لاریجان)_ (آدرس روی نقشه)
 5. روستای آقامحمدآباد_ (آدرس روی نقشه)
 6. روستای آلو_ (آدرس روی نقشه)
 7. روستای آهن‌سر_ (آدرس روی نقشه)
 8. روستای آهنگرکلا_ (آدرس روی نقشه)
 9. روستای آهنگرکلا سفلی_ (آدرس روی نقشه)
 10. روستای آهنگرکلا علیا_ (آدرس روی نقشه)
 11. روستای ابوالحسن‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 12. روستای اغوزکتی_ (آدرس روی نقشه)
 13. روستای الیمستان_ (آدرس روی نقشه)
 14. روستای امره_ (آدرس روی نقشه)
 15. روستای انچ‌پلروستای اندوار_ (آدرس روی نقشه)
 16. روستای انصاری‌محله_ (آدرس روی نقشه)
 17. روستای انهه_ (آدرس روی نقشه)
 18. روستای اوجاک_ (آدرس روی نقشه)
 19. روستای ابومحله_ (آدرس روی نقشه)
 20. روستای اتاق‌سرا_ (آدرس روی نقشه)
 21. روستای اخا_ (آدرس روی نقشه)
 22. روستای اخازیر_ (آدرس روی نقشه)
 23. روستای اسپاهی‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 24. روستای اسپیاربن_ (آدرس روی نقشه)
 25. روستای اسپیاری_ (آدرس روی نقشه)
 26. روستای اسکومحله_ (آدرس روی نقشه)
 27. روستای اسکی‌محله_ (آدرس روی نقشه)
 28. روستای اسلام‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 29. روستای اشرف‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 30. روستای اشکارکلا_ (آدرس روی نقشه)
 31. روستای اغوزبن_ (آدرس روی نقشه)
 32. روستای اوجی‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 33. روستای آهن‌کتی_ (آدرس روی نقشه)
 34. روستای آهنگرکلا (دشت‌سر)_ (آدرس روی نقشه)
 35. روستای ایرا_ (آدرس روی نقشه)
 36. روستای بائیجان_ (آدرس روی نقشه)
 37. روستای باریک‌محله_ (آدرس روی نقشه)
 38. روستای بامرکلا_ (آدرس روی نقشه)
 39. روستای پاشاکلا_ (آدرس روی نقشه)
 40. روستای پاشاکلا (دابوی جنوبی)_ (آدرس روی نقشه)
 41. روستای پاشاکلا (دشت‌سر)_ (آدرس روی نقشه)
 42. روستای پاشاکلا (هزارپی جنوبی)_ (آدرس روی نقشه)
 43. روستای پاشاکلا بیش محله_ (آدرس روی نقشه)
 44. روستای پپین_ (آدرس روی نقشه)
 45. روستای پرن_ (آدرس روی نقشه)
 46. روستای پلریه_ (آدرس روی نقشه)
 47. روستای پلک سفلی_ (آدرس روی نقشه)
 48. روستای پلک علیا_ (آدرس روی نقشه)
 49. روستای پلمون_ (آدرس روی نقشه)
 50. روستای پلور_ (آدرس روی نقشه)
 51. روستای فرح‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 52. روستای فیروزکلا سفلی_ (آدرس روی نقشه)
 53. روستای فیروزکلا وسطی_ (آدرس روی نقشه)
 54. روستای فیره_ (آدرس روی نقشه)
 55. روستای قادی‌محله_ (آدرس روی نقشه)
 56. روستای قایمیه‌علیا_ (آدرس روی نقشه)
 57. روستای قجرمحله_ (آدرس روی نقشه)
 58. روستای قراکلا_ (آدرس روی نقشه)
 59. روستای پنجاب_ (آدرس روی نقشه)
 60. روستای پیشگون_ (آدرس روی نقشه)
 61. روستای تازه‌آباد (دابودشت)_ (آدرس روی نقشه)
 62. روستای تجن‌جار علیا_ (آدرس روی نقشه)
 63. روستای تجنک_ (آدرس روی نقشه)
 64. روستای ترا_ (آدرس روی نقشه)
 65. روستای ترک‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 66. روستای تیربیجان_ (آدرس روی نقشه)
 67. روستای تسکابن_ (آدرس روی نقشه)
 68. روستای تلیران_ (آدرس روی نقشه)
 69. روستای ورامده_ (آدرس روی نقشه)
 70. روستای تنهاکلا_ (آدرس روی نقشه)
 71. روستای تیار_ (آدرس روی نقشه)
 72. روستای تیران_ (آدرس روی نقشه)
 73. روستای تیرکلا_ (آدرس روی نقشه)
 74. روستای بختیارکتی_ (آدرس روی نقشه)
 75. روستای بزرودشت_ (آدرس روی نقشه)
 76. روستای بزمینان_ (آدرس روی نقشه)
 77. روستای بلیران _ (آدرس روی نقشه)
 78. روستای بوران_ (آدرس روی نقشه)
 79. روستای بورمحله_ (آدرس روی نقشه)
 80. روستای پاریمه_ (آدرس روی نقشه)
 81. روستای تینه_ (آدرس روی نقشه)
 82. روستای جمشیدآباد_ (آدرس روی نقشه)
 83. روستای حسن‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 84. روستای حسین‌آباد (هرازپی جنوبی)_ (آدرس روی نقشه)
 85. روستای خاص‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 86. روستای خرم_ (آدرس روی نقشه)
 87. روستای خشکرود_ (آدرس روی نقشه)
 88. روستای بوالقلم_ (آدرس روی نقشه)
 89. روستای داودکلا_ (آدرس روی نقشه)
 90. روستای دایو_ (آدرس روی نقشه)
 91. روستای درازان_ (آدرس روی نقشه)
 92. روستای درزیکلا_ (آدرس روی نقشه)
 93. روستای درکاپی_ (آدرس روی نقشه)
 94. روستای درمه‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 95. روستای دره‌کنار_ (آدرس روی نقشه)
 96. روستای دعو کلا_ (آدرس روی نقشه)
 97. روستای دنگپیا_ (آدرس روی نقشه)
 98. روستای دوتیره_ (آدرس روی نقشه)
 99. روستای دینان_ (آدرس روی نقشه)
 100. روستای دیوران_ (آدرس روی نقشه)
 101. روستای دیورز_ (آدرس روی نقشه)
 102. روستای دیه (دابوی جنوبی)_(آدرس روی نقشه)
 103. روستای رزکه_ (آدرس روی نقشه)
 104. روستای چمه‌بن_ (آدرس روی نقشه)
 105. روستای چندرمحله_ (آدرس روی نقشه)
 106. روستای چنگ‌میان_ (آدرس روی نقشه)
 107. روستای چنگاز_ (آدرس روی نقشه)
 108. روستای حاجی‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 109. روستای رشکلا_ (آدرس روی نقشه)
 110. روستای رودباردشت_ (آدرس روی نقشه)
 111. روستای زرخونی_ (آدرس روی نقشه)
 112. روستای زیار_ (آدرس روی نقشه)
 113. روستای سالارمحله_ (آدرس روی نقشه)
 114. روستای سعدین‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 115. روستای سنگ‌بست_ (آدرس روی نقشه)
 116. روستای سنگ‌چال_ (آدرس روی نقشه)
 117. روستای سنگ‌درکا_ (آدرس روی نقشه)
 118. روستای سنگر_ (آدرس روی نقشه)
 119. روستای سورک_ (آدرس روی نقشه)
 120. روستای سیاه‌لش_ (آدرس روی نقشه)
 121. روستای شادمحل_ (آدرس روی نقشه)
 122. روستای شادمحله_ (آدرس روی نقشه)
 123. روستای شاهان‌دشت_ (آدرس روی نقشه)
 124. روستای شاه‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 125. روستای شریعت‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 126. روستای شمس‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 127. روستای شنگلده_ (آدرس روی نقشه)
 128. روستای شهرکتی_ (آدرس روی نقشه)
 129. روستای شیرکاج_ (آدرس روی نقشه)
 130. روستای عالیکلااهی_ (آدرس روی نقشه)
 131. روستای عباس‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 132. روستای عرب‌خیل_ (آدرس روی نقشه)
 133. روستای عظیم‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 134. روستای قلعه‌کش_ (آدرس روی نقشه)
 135. روستای قلیان‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 136. روستای کاسب‌محله_ (آدرس روی نقشه)
 137. روستای کاسمده_ (آدرس روی نقشه)
 138. روستای کپین_ (آدرس روی نقشه)
 139. روستای کتل امامزاده هاشم_ (آدرس روی نقشه)
 140. روستای کته‌پشت علیا_ (آدرس روی نقشه)
 141. روستای کچپ سفلی_ (آدرس روی نقشه)
 142. روستای کچپ کلوا_ (آدرس روی نقشه)
 143. روستای کردخیل_ (آدرس روی نقشه)
 144. روستای کردکتی_ (آدرس روی نقشه)
 145. روستای کرسی‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 146. روستای کرف_ (آدرس روی نقشه)
 147. روستای کفا_ (آدرس روی نقشه)
 148. روستای کلاصفا_ (آدرس روی نقشه)
 149. روستای کلاک‌سر_ (آدرس روی نقشه)
 150. روستای کلامحله_ (آدرس روی نقشه)
 151. روستای کلری_ (آدرس روی نقشه)
 152. روستای کلیکان_ (آدرس روی نقشه)
 153. روستای کلیک‌سر_ (آدرس روی نقشه)
 154. روستای کمانگرکلا_ (آدرس روی نقشه)
 155. روستای کمپ سدلار_ (آدرس روی نقشه)
 156. روستای کمدره_ (آدرس روی نقشه)
 157. روستای کمربن_ (آدرس روی نقشه)
 158. روستای کمکلا_ (آدرس روی نقشه)
 159. روستای کنارانجام_ (آدرس روی نقشه)
 160. روستای کندلو_ (آدرس روی نقشه)
 161. روستای کندوا_ (آدرس روی نقشه)
 162. روستای کنسی_ (آدرس روی نقشه)
 163. روستای کوسه‌رز_ (آدرس روی نقشه)
 164. روستای کوکده_ (آدرس روی نقشه)
 165. روستای کهرود_ (آدرس روی نقشه)
 166. روستای کهنه‌دان_ (آدرس روی نقشه)
 167. روستای گالش‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 168. روستای گت‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 169. روستای گرنا_ (آدرس روی نقشه)
 170. روستای گزانه_ (آدرس روی نقشه)
 171. روستای گلان_ (آدرس روی نقشه)
 172. روستای گل‌پاشا_ (آدرس روی نقشه)
 173. روستای گلمزار_ (آدرس روی نقشه)
 174. روستای گنگرج کلا_ (آدرس روی نقشه)
 175. روستای گیلاس_ (آدرس روی نقشه)
 176. روستای لارین_ (آدرس روی نقشه)
 177. روستای لاسم_ (آدرس روی نقشه)
 178. روستای لتی‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 179. روستای لوط (آمل)_ (آدرس روی نقشه)
 180. روستای لهر_ (آدرس روی نقشه)
 181. روستای محمدآباد (دشت‌سر)_ (آدرس روی نقشه)
 182. روستای مریجان_ (آدرس روی نقشه)
 183. روستای مطهرسفلی_ (آدرس روی نقشه)
 184. روستای معدن پوکه قرقه_ (آدرس روی نقشه)
 185. روستای معصوم‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 186. روستای معلم‌کلا_ (آدرس روی نقشه)
 187. روستای ملار_ (آدرس روی نقشه)
 188. روستای منگل جنوبی_ (آدرس روی نقشه)
 189. روستای موسی‌محله_ (آدرس روی نقشه)
 190. روستای میان‌ده_ (آدرس روی نقشه)
 191. روستای میخران_ (آدرس روی نقشه)
 192. روستای میله_ (آدرس روی نقشه)
 193. روستای ناصرآباد_ (آدرس روی نقشه)
 194. روستای ناندل_ (آدرس روی نقشه)
 195. روستای ناییج‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 196. روستای نجارکلا_ (آدرس روی نقشه)
 197. روستای نجارمحله_ (آدرس روی نقشه)
 198. روستای نرگس‌مرز_ (آدرس روی نقشه)
 199. روستای نرم_ (آدرس روی نقشه)
 200. روستای نسل_ (آدرس روی نقشه)
 201. روستای نشل_ (آدرس روی نقشه)
 202. روستای نظام‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 203. روستای نوا_ (آدرس روی نقشه)
 204. روستای نوده (چلاو)_ (آدرس روی نقشه)
 205. روستای هفت‌تنان_ (آدرس روی نقشه)
 206. روستای هلومسر _ (آدرس روی نقشه)
 207. روستای هلی‌کتی_ (آدرس روی نقشه)
 208. روستای همت‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 209. روستای هندوکلا_ (آدرس روی نقشه)
 210. روستای یوسف‌آباد_ (آدرس روی نقشه)
 211. روستای مجیدآباد (آدرس روی نقشه)
 212. روستای محمدآباد (آدرس روی نقشه)
 213. روستای شیخ‌آباد (آدرس روی نقشه)
 214. روستای شیخ‌محله (آدرس روی نقشه)
 215. روستای صورت‌کلا
 216. روستای طوله‌کلا
 217. روستای لارک
 218. روستای لزیرک
 219. روستای شهنه‌کلا
 220. روستای مارکتی
 221. روستای ماهوت‌کلا
 222. روستای عالی‌جنگل
 223. روستای عکس‌شه
 224. روستای الو
 225. روستای علی‌آباد
 226. روستای غیاث‌کلا
 227. روستای قرق
 228. روستای قلاکتی
 229. روستای کارچی‌کلا
 230. روستای کاشی‌محله
 231. روستای کبودکلا
 232. روستای کچپ علیا
 233. روستای کلرد
 234. روستای کنی‌بن
 235. روستای کیان
 236. روستای لهاش
 237. روستای عبدالمناف
 238. روستای شهرک صنعتی
 239. روستای شهرک صنعتی (رینه)
 240. روستای شانه‌بند
 241. روستای شاه‌زید
 242. روستای سهری
 243. روستای سیاه بیشه
 244. روستای سوا
 245. روستای سوته‌کلا
 246. روستای شرم‌کلا
 247. روستای سراج‌محله
 248. روستای سرخ‌کلا
 249. روستای سلطان‌آباد
 250. روستای سرهنگ‌کتی
 251. روستای زیارکلا
 252. روستای زیارود
 253. روستای سائیج‌محله
 254. روستای روکش
 255. روستای رئیس‌آباد
 256. روستای حاجی دلا
 257. روستای زارونده
 258. روستای رفیع‌آباد
 259. روستای رزون
 260. روستای رستم‌دارمحله
 261. روستای رودبار
 262. روستای زردبند
 263. روستای زوارک
 264. روستای زاغ‌ده
 265. روستای چاره
 266. روستای چالی‌کیاده
 267. روستای خوشواش
 268. روستای جالیکلا
 269. روستای خراب میانرود
 270. روستای تیرکان
 271. روستای چائوسرمحله
 272. روستای حسین‌آباد
 273. روستای حسین‌آباد (دابوی جنوبی)
 274. روستای تمسک (دابودشت)
 275. روستای بانصرکلا
 276. روستای خرمن‌کلا
 277. روستای جعفرآباد
 278. روستای بیش محله
 279. روستای بیش‌محله
 280. روستای پاسکی‌محله
 281. روستای تازه‌آباد (بخش مرکزی آمل)
 282. روستای تجن‌جار سفلی
 283. روستای پولیکیاده
 284. روستای دارکلا

گالری تصاویر روستاهای آمل

کلبه گلی متروکه در روستای صورت کلا 546543642
کلبه گلی متروکه در جنگل های سرسبز روستای صورت کلا
روستای آب اسک و خانه های روستایی زیبا 65434584540345
خانه های روستایی احاطه شده با درختان سبز در روستای آب اسک آمل
خانه های پلکانی و مغازه های پرتردد روستای آب اسک آمل 5336843645458641
زیبایی فرح بخش خانه های پلکانی و مغازه های پرتردد روستای آب اسک آمل
چشمه روان در روستای آب بخشان شهرستان آمل 41368415451531450
چشمه روان و پرآب روستای آب بخشان شهرستان آمل؛ یکی از جاهای دیدنی مازندران
روستای کوهستانی منگل جنوبی شهرستان ؛ یکی از جاهای دیدنی آمل 254135845840
روستای کوهستانی منگل جنوبی؛ یکی از جاهای دیدنی شهرستان آمل
خانه های روی تپه در روستای کرسی کلا 5346584356465
خانه های روستایی چندین ساله در روستای کرسی کلا شهرستان آمل؛ یکی از جاهای دیدنی مازندران
ارتفاعات روستای قلاکتی آمل؛ با درختان سرو بلندقامت 36385463415
تن نازی درختان بلندقامت روستای قلاکتی شهرستان آمل؛ یکی از جاهای دیدنی مازندران
کلبه های قدیمی روستای شانه بند؛ یکی از جاهای دیدنی آمل 5473674854063845
کلبه های قدیمی و گلی روستای شانه بند؛ یکی از جاهای دیدنی آمل
روستای بیش محله آمل 546388486540
سبزینگی روستای بیش محله ؛ یکی از روستاهای زیبای آمل
اسب های سفید و قهوه ای در جنگل روستای الیمستان 36645210
تازیدن اسب های دونده در ارتفاعات جنگل روستای الیمستان
سبزینگی ارتفاعات روستای الیمستان آمل 2143543540435
سبزینگی و سرسبزی روستای الیمستان در ارتفاعات کوهستان
خانه روستایی قدیمی با ویو رو به جنگل در روستای آهنگر کلا 546346541530545
خانه روستایی و قدیمی با ویو ابدی سرسبز در روستای آهنگر کلا آمل
روستای آسفالت شده و زیبای آهنگرکلا آمل 8744685364540
پیج و خم خیابان های روستای آهنگرکلا؛ یکی از روستاهای آمل
دیوار سنگی احاطه شده با پوشش گیاهی در روستای خشکرود در آمل 3564658468545045
دیوار سنگی احاطه شده با سبزینگی در روستای خشکرود شهرستان آمل
خانه های کوهستانی و ییلاقی در روستای تیربیجان؛ یکی از روستاهای امل 656884846045
خانه های ییلاقی و کوهستانی روی تپه های قدیمی و چندین ساله روستای تیربیجان
کوهستان های پوشیده از برف اطراف روستای فیره شهر آمل 5436683042
تنپوش سفید برفی بر سر کوهستان های اطراف روستای فیره؛ یکی از روستاهای آمل
پوشش گیاهی اطراف خانه های روستای آبگرم لاریجان 6546874857430
همپوشانی خانه های روستایی روستای آبگرم لاریجان با درختان و کوهستان های سبز
ویلاهای قدیمی ساخته شده بر سر تپه های ناهموار روستای آلو آمل 636854641
درهم آمیختگی خانه های کوهستانی روستای آلو آمل با هوای مه آلود
زمین های مسکونی روستای انصاری محله 4364436054564
زمین های مسکونی آماده ساخت در روستای سرسبز انصاری محله
پوشش گیاهی سرسبز و زمین های حاصلخیز روستای رزکه آمل 473687152150
پوشش گیاهی و کوهستان های انبوه از درختان در اطراف روستای رزکه آمل
خانه روستایی چوبی قدیمی در روستای عرب خیل آمل 21566465406560
ردپای تاریخ در خانه روستایی چندین هزار ساله در روستای عرب خیل شهرستان آمل
خانه های روستایی احاطه شده با درختان پاییزی روستای شمس آباد آمل 46440465435
تصویر گرفته شده با هلی شات از روستای شمس آباد آمل در آغوش درختان پاییزی
خانه های روستایی پراکنده در روستای شادمحل آمل 54658468546304
خانه های روستایی پراکنده در روستای کوهستانی شادمحل؛ یکی از روستاهای آمل

ارسال دیدگاه