سند بنیادی چیست؟ ⁉️| معرفی کامل ✔️| تفاوت اسناد بنیادی با سایر اسناد 🔴

قبل از خرید هر ملک، یکی از مراحل حیاتی، بررسی سند ملک است. سند، اسنادی رسمی است که توسط اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا مأمورین دیگر رسمی تنظیم شده‌اند و صحت آنها توسط مقررات قانونی تأیید شده است. این اسناد نشان دهنده مالکیت ملک است و از اهمیت بسیاری ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)