جنگل بونده کجاست؟ 📍| معرفی کامل 📝| جاهای دیدنی 🌅| عکس 📸

جنگل بونده محمودآباد با تپه‌ های سرسبز اطراف، منظره‌ ای چشم‌ نواز را به گردشگران ارائه می‌دهد پوشش متراکم و انبوه درختان جنگل بونده باعث خنکی هوا و کاهش رطوبت در این منطقه می‌شود. این جنگل و روستای بونده، در مقایسه با جنگل و روستای اهلم، بکرتر هستند و مقصدی مناسب برای فرار از ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)